• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Vận chuyển giao hàng

Vận chuyển giao hàng

[NEOTEK-ErP] PHÂN HỆ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG (KHO VẬN)

 1. Quản lý vận chuyển giao hàng
  • Từ đơn hàng bán và lịch giao hàng, có thể sinh ra phiếu vận chuyển:
   • Bao gồm những đợt hàng cần giao trong ngày
   • Bao gồm những khách hàng cần giao trong cùng khu vực
   • Có thể điều chỉnh số lượng giao
   • Có thể khai báo lộ trình giao hàng và tự động tính cự ly vận chuyển
   • Khi hoàn tất giao hàng, sẽ cập nhật số lượng giao chính xác vào đơn hàng và lần giao hàng. Số chênh lệch sẽ tự điều chỉnh vào lần giao hàng sau.
    quan-ly-kho-van
    quan-ly-kho-van
 2. Tính lương vận chuyển
  • Nếu có nhu cầu tính lương cho nhân viên vận chuyển, Erp sẽ hỗ trợ:
   • Căn cứ vào bảng khai báo mức lương, bảng hệ số vận chuyển theo cự ly, đơn giá vận chuyển, sẽ tính được tiền lương của 1 phiếu vận chuyển
   • Nếu giao hàng ngoài giờ sẽ tính lương tăng ca theo hệ số quy định
   • Nếu có thu tiền khách hàng và có phụ cấp thu tiền, sẽ tính phụ cấp
   • Cuối tháng, khi tính lương, hệ thống sẽ tính bằng cách cộng tất cả các phiếu vận chuyển trong tháng
   • Có thể sinh ra phiếu thu tiền khách hàng từ phiếu vận chuyển.
    quan-ly-kho-van

 

Share

Posts by 

Enter your keyword: