• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
    • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    • 08.2213 2036
    • info@neotek.vn

Tính năng duyệt phiếu nhu cầu, đơn hàng qua Email, SMS

Tính năng duyệt phiếu nhu cầu, đơn hàng qua Email, SMS

Phần mềm ERP Fast Business Online phiên bản R2 có bổ sung tính năng duyệt phiếu nhu cầu vật tư và đơn hàng qua email, SMS, giúp cho cán bộ quản lý có thể thực hiện duyệt ở mọi lúc, mọi nơi, tránh phải dừng công việc vì chờ đợi.

Dưới đây là ví dụ về tính năng này.

Khai báo thông tin của người duyệt phiếu nhu cầu và đơn hàng

Khai báo số điện thoại di động, địa chỉ email của người duyệt

1

Khai báo quyền duyệt cho người duyệt

2

– See more at: http://fast.com.vn/he-thong-thong-tin-doanh-nghiep/giai-phap-erp/905-tinh-nang-duyet-phieu-nhu-cau-don-hang-qua-email-sms.html#sthash.PlDYHd5V.dpuf

Share

Posts by 

Enter your keyword: