• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Ngân sách và lập kế hoạch

Ngân sách và lập kế hoạch

[NEOTEK-ErP] TÀI CHÍNH: NGÂN SÁCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH

Từ dữ liệu quá khứ, bằng những phương pháp tính toán toán học, ERP có thể lập ra kế hoạch ngân sách cho tương lai:

  • Dự đoán doanh thu, chi phí, lợi nhuận
  • Dự báo dòng tiền
  • Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh theo dự báo
  • Hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch tự động
  • Từ kế hoạch ngân sách được duyệt, ERP sẽ kiểm soát việc thực hiện ngân sách đó chi tiết đến từng loại chi phí.
  • Sơ đồ quy trình thiết lập:
   ngan-sach-va-lap-ke-hoach
  • Sơ đồ quy trình chạy dự báo:
   ngan-sach-va-lap-ke-hoach
  • Chạy chương trình dự báo:
   ngan-sach-va-lap-ke-hoach
  • Dữ liệu cũ làm cơ sở:
   ngan-sach-va-lap-ke-hoach
  • Dự báo phiên bản 1:
   ngan-sach-va-lap-ke-hoach
  • Xem xét biểu đồ trực quan:
   • Phần bên trái bao gồm 2 đường biểu diễn, thể hiện doanh số thựccác năm 2012 và 2013 của 2 bộ phận khác nhau.
   • Bên phải là 2 đường biểu diễn, thể hiện doanh số dự đoán của 2 bộ phận đó trong năm 2014.

ngan-sach-va-lap-ke-hoach

Share

Posts by 

Enter your keyword: