• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Sản phẩm

essay writers onlinebest cryptocurrency to mine

[NEOTEK-ErP] TÀI CHÍNH: NGÂN SÁCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH

Từ dữ liệu quá khứ, bằng những phương pháp tính toán toán học, ERP có thể lập ra kế hoạch ngân sách cho tương lai:

 • Dự đoán doanh thu, chi phí, lợi nhuận
 • Dự báo dòng tiền
 • Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh theo dự báo
 • Hỗ trợ điều chỉnh kế hoạch tự động
 • Từ kế hoạch ngân sách được duyệt, ERP sẽ kiểm soát việc thực hiện ngân sách đó chi tiết đến từng loại chi phí.

Enter your keyword: