[NEOTEK-ErP] HỆ THỐNG SẢN XUẤT

 1. Kế hoạch sản xuất
  • Có những chỗ để thiết lập và khai báo đa dạng: Định mức sản xuất, quy trình sản xuất, chỉ tiêu chất lượng, tình huống không phù hợp và biện pháp xử lý
  • Sau khi khai báo đầy đủ, khi tạo ra 1 lệnh sản xuất, hệ thống tự sinh ra tất cả tác vụ chi tiết đến từng người, từng máy móc sử dụng, thời gian biểu cho các tác vụ. Người quản lý có thể sắp xếp điều chỉnh việc chọn lựa nguồn lực 1 cách trực quan trên biểu đồ.
   quan-ly-kho-van
  • Các nguồn lực bị giới hạn công suất sẽ được theo dõi trên biểu đồ để có thể điều chỉnh, sắp lịch lại nếu vượt quá công suất giới hạn.
   quan-ly-kho-van
  • Người quản lý có thể theo dõi tiến độ thực hiện 1 lệnh sản xuất trên 1 biểu đồ tiến độ sinh động.
   quan-ly-kho-van
  • Mỗi công nhân, mỗi bộ phận chỉ thấy những tác vụ cần thực hiện của chính mình. Các lệnh sản xuất khác nhau sẽ được tô màu khác nhau.
   quan-ly-kho-van
  • – Mỗi tác vụ có sử dụng vật tư, bán thành phẩm sẽ được thể hiện mặt hàng. Các tác vụ kiểm tra chất lượng sẽ thể hiện chỉ tiêu chất lượng cần kiểm tra. Khi điền thông số kiểm tra vào, hệ thống sẽ tự đánh giá đạt hay không đạt và đề xuất biện pháp xử lý.
  • Hàng ngày tự động sinh ra các phiếu xuất kho vật tư, nhập kho thành phẩm theo số lượng thực tế.
 2. Tính giá thành
  • ERP có thể tính giá thành bằng nhiều phương pháp
  • Có thể tính giá thành phân bước theo công đoạn sản xuất.

 write my papers