• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Sản phẩm

aeon coin mining

[NEOTEK-ErP] QUY TRÌNH VÀ QUẢN LÝ QUY TRÌNH

 • NeoERP đưa quy trình phê duyệt vào hệ thống, có thể phê duyệt online và không cần in ra giấy trình ký. Mọi thông tin, quyết định đều được gởi EMail đến những người liên quan.
 • Quy trình do người dùng tự vẽ ra theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Hệ thống căn cứ vào quy trình và kết quả phê duyệt sẽ cho phép thực hiện các bước tiếp theo hay không.
  quy-trinh-va-quan-ly-quy-trinh
 • Minh hoạ: Quy trình phê duyệt đơn hàng:
  • Đơn hàng mua: sau khi trưởng bộ phận duyệt, tuỳ theo giá trị đơn hàng sẽ có sự phân cấp duyệt của 3 người khác nhau
  • Đơn hàng bán:
   • Đơn hàng bán được phân loại theo kênh (hoặc theo tiêu chí khác), sẽ gởi đến 1 trong số trưởng bộ phận quản lý kênh.
   • Đơn hàng sẽ bị kế toán công nợ và hệ thống NeoERP kiểm tra nợ và hạn mức nợ.
   • Tuỳ theo số nợ và số ngày vượt hạn mức nợ, hệ thống sẽ chọn 1 trong số những cấp thẩm quyền khác nhau để gởi trình duyệt.
   • NeoERP cho phép giới hạn số lần duyệt “mở hạn mức” trong tháng khi đã quá hạn nợ. Khi hết quota duyệt, đơn hàng sẽ phải gởi đến cấp cao hơn phê duyệt.

You are saddled with an essay that is crucial to the final course? You can not hazard to drop brief. Make a choose buy now all-around the most devoted essay putting up method paper writing

write my essay

Enter your keyword: