• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Sản phẩm

buy essays papers

[NEOTEK-ErP] NHÂN SỰ

 • Tính lương theo các ca làm việc khác nhau: tuần 6 ngày, 5 ngày, 5.5 ngày
 • Tính lương sản xuất theo ca kíp: 2 ca 3 kíp, 3 ca 4 kíp
 • Tính lương hiệu quả theo đánh giá KPIs
 • Tính thuế thu nhập cá nhân, các khoản giảm trừ theo luật mới nhất mà chỉ cần khai báo.
 • – Khai báo người phụ thuộc trên hệ thống, từ đó tính được mức giảm trừ thu nhập chịu thuế
 • Tự động trích các khoản theo lương
 • Xin phép nghỉ, đăng ký làm tăng ca trên ERP và được duyệt online, sau đó tự động tính trong lương.
 • Hoa hồng bán hàng cho nhân viên được tính cho rất nhiều chính sách khác nhau:
  • Theo số lượng, theo giá trị doanh số,
  • Tỷ lệ bình quân, tỷ lệ luỹ tiến
  • Chi tiết cho những mặt hàng cần kích cầu
 • Quản lý hợp đồng lao động: Loại hợp đồng, thời hạn hợp đồng, tự động tạo hợp đồng để in ra.

Enter your keyword: