• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Sản phẩm

essay writerminergae

[NEOTEK-ErP] KHO BÃI

 1. Kho bãi
  • Quản lý nhiều kho và các vị trí trong kho
  • Hỗ trợ thông tin hàng tồn tức thời tại các kho khác nhau của các mặt hàng
  • Tách riêng hàng đã được đặt mà chưa giao,
  • Đơn hàng bán không đủ giao kể cả khi có hàng trong kho mà đã được đặt sẽ không cho bán trừ khi có mức độ ưu tiên cao hơn

essay writers online

Enter your keyword: