• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Quản lý Phân phối sản phẩm (DMS)

Quản lý Phân phối sản phẩm (DMS)

[NEOTEK-ErP] PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐẠI LÝ,NHÀ PHÂN PHỐI (DMS)

 • Distribution Management System là hệ thống quản lý đại lý và nhà phân phối. Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ muốn biết tình hình kinh doanh tại các điểm bán hàng. Như vậy doanh nghiệp sẽ có một đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng và khảo sát tình hình kinh doanh tại các điểm bán hàng như vậy.
  • Mức độ hài lòng của nhà phân phối
  • Doanh số bán hàng
  • Sự đánh giá của nhà phân phối đối với sản phẩm về giá, về chất lượng
  • Đánh giá bản thân nhà phân phối: Tình trạng bảo quản hàng hóa, việc sắp xếp trưng bày sản phẩm, thái độ phục vụ, việc tuân thủ giá bán quy định, …
 • Ngoài ra cũng cần biết ý kiến của người tiêu dùng về sản phẩm của doanh nghiệp. Không những thế, các nhân viên này cũng phải quan sát các sản phẩm cùng loại của các đối thủ cạnh tranh.
 • Neo-ERP sẽ thực hiện chức năng này như sau:
 1. Phân công đảm trách theo khu vực
  1. Trưởng bộ phận quản lý sẽ phân công các khu vực bán hàng cho các nhân viên phụ trách. Cụ thể hơn, sẽ phân công mỗi người phụ trách 1 số điểm bán hàng trong khu vực.
  2. Tiếp theo, Neo-ERP sẽ sắp xếp lịch thăm viếng điểm bán hàng cho từng nhân viên, và sắp xếp lộ trình cho từng ngày.
   dms-imageHình 1: Bảng phân công phụ trách điểm bán hàng
 2. Bảng câu hỏi khảo sát
  • Các thông tin mà doanh nghiệp cần biết sẽ tạo thành một bộ các câu hỏi trắc nghiệm và các câu trả lời mẫu.
  • Có bộ câu hỏi dành cho điểm bán hàng, và bộ câu hỏi cho người tiêu dùng, và có bộ chỉ tiêu đánh giá điểm bán hàng, đánh giá sản phẩm cùng loại.
   dms-imageHình 2: Câu hỏi mẫu

   dms-image

   Hình 3: Mẫu trả lời trắc nghiệm

   dms-image

   Hình 4: Bộ câu hỏi

 3. Thực hành khảo sát
  • Mỗi ngày, nhân viên khảo sát đăng nhập Neo-ERP và nhận lịch trình các điểm bán hàng cần đi.
  • Tại mỗi điểm, nhân viên sẽ thực hiện khảo sát theo mẫu đã định, bao gồm đánh giá, khảo sát người bán, người mua, đánh giá sản phẩm cạnh tranh, kiểm kê hàng tồn, ghi nhận doanh thu, … Các thông tin này được nhập ngay vào thiết bị cầm tay như máy tính bảng, điện thoại thông minh.
  • Khi bắt đầu và khi kết thúc thăm viếng, hệ thống sẽ ghi nhận thời gian lại.
  • Nhân viên có thể chụp hình hiện trạng và lưu vào hệ thống.
  • Nếu điểm bán hàng hết hàng và muốn đặt, nhân viên khảo sát có thể tạo ngay đơn hàng bán, bộ phận bán hàng tại văn phòng sẽ biết và xử lý cho giao hàng ngày.
  • Bằng cách kết nối với Google map, nhân viên biết được các điểm còn phải đi, cũng như lộ trình định sẵn.
   dms-imageHình 5: Nhân viên đi thực hiện khảo sát, các tab chứa thông tin cần thực hiện
 4. Quản lý nhân viên
  • Người quản lý có thể quản lý nhân viên dựa trên lịch đã phân công. Không những thế, người quản lý có thể biết chính xác nhân viên của mình đang ở đâu dựa vào hệ thống định vị và bản đồ.
  • Các thông tin khảo sát thu thập ngoài hiện trường có thể xem ngay trên hệ thống. Khi người nhân viên chụp hình, người quản lý có thể xem ngay hình vừa mới chụp.
   dms-imageHình 6: Cửa sổ của cấp quản lý: lộ trình của từng nhân viên và vị trí hiện tại của mỗi nhân viên
 5. Kết quả khảo sát
  • Các kết quả khảo sát sẽ được tập hợp thành các báo cáo chuyên dùng, từ đó lãnh đạo doanh nghiệp sẽ có biện pháp cải thiện kinh doanh.
  • Một số báo cáo từ khảo sát như sau:
   dms-image

   Hình 7: Kết quả khảo sát điểm bán hàng

   dms-image

   Hình 8: Kết quả khảo sát doanh thu tức thời trong thời gian quan sát, sau đó ước lượng cho tháng

   dms-image

   Hình 9: Tổng hợp đánh giá điểm bán hàng

   dms-image

   Hình 10: Báo cáo đánh giá nhà cung cấp cạnh tranh

   dms-image

   Hình 11: Ghi nhận doanh thu của sản phẩm cùng loại của nhà cung cấp cạnh tranh

   dms-image

   Hình 12: Kết quả công tác hàng ngày của nhân viên

Share

Posts by 

Enter your keyword: