• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
  • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
  • 08.2213 2036
  • info@neotek.vn

Mô hình công ty Mẹ – Con

Mô hình công ty Mẹ – Con

[NEOTEK-ErP] MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON

 • Neo-ERP phát triển giải pháp cho mô hình công ty mẹ – công ty con, kể cả công ty con hạch toán độc lập và phụ thuộc. Việc khai báo rất đơn giản và hệ thống sẽ tự động tách dữ liệu ra các báo cáo riêng rẽ.
 • Đối với  công ty con hạch toán độc lập:
 • Neo-ERP hỗ trợ phân quyền, mỗi công ty con chỉ thấy dữ liệu của riêng mình và các báo cáo liên quan công ty mình. Cuối tháng cũng thực hiện kết chuyển cuối kỳ và cuối năm cũng lập báo cáo tài chính riêng của mình.
 • Đối với công ty mẹ, Neo-ERP hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất. Tất cả các bút toán điều chỉnh liên quan được tập hợp trong 1 chứng từ, và Neo -ERP hỗ trợ  tự động điều chỉnh.
  adjustconsolidate
 • Từ phiếu điều chỉnh, Neo-ERP sẽ tạo ra báo cáo tài chính hợp nhất trên 1 cửa sổ và cũng chỉ cần nhấn nút.
  consolidatedFinancialReport
 • Dòng tiền dự báo, nếu âm sẽ bổ sung nguồn tiền .
  model-cong-ty-me-cong-ty-con
 • In để xem xét
  model-cong-ty-me-cong-ty-con
Share

Posts by 

Enter your keyword: