• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
    • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    • 08.2213 2036
    • info@neotek.vn

Danh mục: "Sản phẩm"

Hệ thống Quản trị dự án

[NEOTEK-ErP] HỆ THÔNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN Giới thiệu về hệ thống quản trị dự án Neo-ERP quản lý dự án từ khi khởi tạo dự án, lập kinh phí, phê duyệt, thực hiện, đến khi kết thúc dự án. Nội dung quản lý Quản lý chung: Một dự án có một người chịu trách […]

Xem thêm
Share

Vận chuyển giao hàng

[NEOTEK-ErP] PHÂN HỆ VẬN CHUYỂN GIAO HÀNG (KHO VẬN) Quản lý vận chuyển giao hàng Từ đơn hàng bán và lịch giao hàng, có thể sinh ra phiếu vận chuyển: Bao gồm những đợt hàng cần giao trong ngày Bao gồm những khách hàng cần giao trong cùng khu vực Có thể điều chỉnh số […]

Xem thêm
Share

Quản lý Phân phối sản phẩm (DMS)

[NEOTEK-ErP] PHÂN HỆ QUẢN LÝ ĐẠI LÝ,NHÀ PHÂN PHỐI (DMS) Distribution Management System là hệ thống quản lý đại lý và nhà phân phối. Lãnh đạo doanh nghiệp sẽ muốn biết tình hình kinh doanh tại các điểm bán hàng. Như vậy doanh nghiệp sẽ có một đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng […]

Xem thêm
Share

Mô hình công ty Mẹ – Con

[NEOTEK-ErP] MÔ HÌNH CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON Neo-ERP phát triển giải pháp cho mô hình công ty mẹ – công ty con, kể cả công ty con hạch toán độc lập và phụ thuộc. Việc khai báo rất đơn giản và hệ thống sẽ tự động tách dữ liệu ra các báo cáo […]

Xem thêm
Share

Ngân sách và lập kế hoạch

[NEOTEK-ErP] TÀI CHÍNH: NGÂN SÁCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH Từ dữ liệu quá khứ, bằng những phương pháp tính toán toán học, ERP có thể lập ra kế hoạch ngân sách cho tương lai: Dự đoán doanh thu, chi phí, lợi nhuận Dự báo dòng tiền Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh theo […]

Xem thêm
Share

Enter your keyword: