• Tòa nhà A&C, Số 02, Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình,
    • TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
    • 08.2213 2036
    • info@neotek.vn

Danh mục: "Công nghệ sử dụng"

LDAP Framework

[NEOTEK-ErP] LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) Hiện nay, để xây dựng các hệ thống lớn, điều tối quan trọng là phải làm cách nào để có thể tích hợp dữ liệu để từ đó có thể dùng chung giữa các hệ thống khác nhau. Trong đó, tích hợp tài khoản của người sử dụng là vấn […]

Xem thêm
Share

ZK Framework

[NEOTEK-ErP] ZK FRAMEWORK – GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ZK framework là một framework mã nguồn mở Java mạnh mẽ chuyên dùng để phát triển các ứng dụng web và ứng dụng mobile. Java Web Framework này rất thích hợp để phát triển các ứng dụng web hiện đại cần xử lý Ajax […]

Xem thêm
Share

Enter your keyword: